Skip to main content
Sådan arbejder vi

Hvordan forløber processen fra første kontakt til færdigt resultat?

Hos Hannibal Advokatfirma ligger vores ekspertise inden for miljø- og energiområdet. Vi har mange typer sager inden for disse to områder og hjælper både virksomheder og privatpersoner. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten, og bruger den tid vi mener skal til for at opnå et fejlfrit resultat.

Sådan forløber processen fra første kontakt til færdigt resultat

Vores oplysningspligter mv. i relation til persondata efter databeskyttelsesforordningen findes her.

En af vores kerneværdier er fuld gennemsigtighed, og derfor har vi belyst processen fra klientens første kontakt, til vi står med et færdigt resultat.

Processen

En typisk sag af følgende trin:

  1. En indledende mail fra klienten eller telefonsamtale. Problemet beskrives, der vedhæftes relevante dokumenter og mails, som viser, hvad der er sket indtil nu.
  2. Vi afgiver et tilbud, dvs. sender forretningsbetingelser (de findes også her) og en overordnet beskrivelse eller vurdering af hvilke muligheder, der er i sagen. Det kan f.eks. være anlæggelse af klagesag til Energiklagenævnet eller Planklagenævnet, anlæggelse af retssag el.lign. eller indgåelse af en aftale. Vi vil også give et overslag over prisen forbundet med at føre sagen.
  3. Klienten accepterer tilbuddet.
  4. Arbejdet med sagen vil begynde med en grundig gennemgang af sagsakter og involvere løbende juridiske undersøgelser, som sagen skrider frem. Der vil altid være et tæt samarbejde med klienten og klientens eventuelle øvrige rådgivere. Det kan eksempelvis være tekniske rådgivere eller afgiftsrådgivere i teknisk komplicerede sager om kraftvarmeanlæg el.lign. Samarbejdet indebærer løbende kontakt via telefon og mail. Alle skriftlige arbejder sendes i udkast til klienten, før de sendes i endelig form til den anden part (modparten), retten, klagenævnet el.lign.
    Et mundheld blandt advokater lyder, at en sags udfald afhænger af tre ting: Faktum, faktum og faktum.
    Som klient må man derfor forvente at skulle anvende tid på samarbejdet med os, hvor man sikrer sig, at alle relevante oplysninger, dokumenter, mails o.lign. bliver givet videre.
  5. Fakturering sker ved hver måneds udløb med en forfaldsdag på 8 dage, medmindre andet aftales.

Hvor lang tid tager en sag?

Tålmodighed er en dyd – også når det kommer til at føre klagesager og retssager.

Mange klagenævn har en sagsbehandlingstid på ca. 12-15 måneder. For mange sagstyper mod offentlige myndigheder (f.eks. kommuner) gælder, at man først skal have gennemført en klagesag, før man kan anlægge en retssag.

Mange retssager tager i byretten ca. 1-1½ år, og en ankesag ved landsretten kan også tage ½-1 år eller mere afhængigt af sagen.

Vi forsøger derfor altid at undersøge, om der er mulighed for en alternativ løsning ved at indgå i en dialog med den anden part i sagen, før vi anlægger en klage- eller retssag. Hvis en alternativ løsning ikke er mulig, er arbejdet ikke spildt. Vores erfaring er nemlig, at dialog med den anden part, gør det muligt at ”skære sagen” bedre til, før den skal for et klagenævn eller en domstol. Det kan dermed spare både tid og penge.

Har du en sag, vi skal være behjælpelig med?