Skip to main content

Et advokatfirma med fokus
på energi- og miljøområdet

Vores tilgang

Det er vigtigt at eliminere alt det overflødige, være konkrete og overskueliggøre processen for vores kunder – så de ved hvad de går ind til og hvilket resultat de kan forvente

Marlene C. HannibalAdvokat (H)

Ekspert på energi- og miljøområdet

Energiområdet

Rådgivning med særligt fokus på den regulatoriske side af energi- og forsyningsområdet, herunder sager om prisfastsættelse og overskudsvarme.

Miljøområdet

Rådgivning med særligt fokus på sager inden for naturbeskyttelseslovens område samt planlovgivningen (lokalplaner, VVM mv.)

Læs mere

Du kan altid ringe eller sende en mail,
så hører du fra mig.

Er du i tvivl, om din sag hører under advokatfirmaets specialer, så kontakt mig – så får vi afklaret, om et samarbejde giver mening. Jeg ser frem til at høre fra dig.