Skip to main content
Om Hannibal

Specialiseret rådgivning

inden for energi- og miljøområdet

Hannibal Advokatfirma yder specialiseret rådgivning inden for energi- og miljøområdet, herunder ved at føre klagesager for de statslige energi- og miljøklagenævn samt retssager. Fokus er lagt på høj faglig ekspertise kombineret med stort fokus på en sags faktiske detaljer.