Skip to main content
MiljøOffentlig ret
1. august 2023

Hvordan står det til med retssikkerheden? Status efter 7 år

Det er den 1. august 2023, og det er nu 7 år siden, at jeg stiftede Hannibal Advokatfirma. Det er dermed tid til at gøre en form for status. Hvad…
MiljøOffentlig ret
1. december 2022

Kommune dømt til at give påbud om fysisk lovliggørelse af hus i to etager

Dommen og dens betydning Østre Landsret har ved dom af 21. oktober 2022 stadfæstet Københavns Byrets dom  af 8. juni 2021 om fysisk lovliggørelse af et enfamiliehus på en naboejendom.…
Advokathvervet
14. juni 2022

Er retfærdighed og jura hinandens modsætninger?

Som advokat mødes man relativt ofte med det udsagn, at retfærdighed og jura er hinandens modsætninger. Det er en spændende problemstilling, som der er skrevet tykke bøger om. Jeg skal…