Advokathvervet
14. juni 2022

Er retfærdighed og jura hinandens modsætninger?

Som advokat mødes man relativt ofte med det udsagn, at retfærdighed og jura er hinandens modsætninger. Det er en spændende problemstilling, som der er skrevet tykke bøger om. Jeg skal…
Advokathvervet
23. april 2022

Et regelstop? Inspiration fra skattestoppet

Der er både mange modstandere og mange fortalere for det tidligere skattestop. Man kan helt sikkert komme med mange indvendinger om, at et skattestop i længden kan blive for rigidt…
MiljøOffentlig ret
8. juni 2021

Kommune dømt til at give påbud om fysisk lovliggørelse af hus i to etager

Dommen og dens betydning Københavns Byret har ved dom af 8. juni 2021 dømt en kommune til at give påbud til en ejer af et hus i to etager om…