Advokathvervet
28. februar 2019

Bliver offentlige myndigheder bedømt mildere ved domstolene?

Jeg har for nylig modtaget en retsbog med en domstolsafgørelse i en sag, hvor jeg repræsenterer private mod en offentlig myndighed. Retsbogen kom efter min opfattelse ”ud af det blå”…
EnergiOffentlig ret
22. februar 2019

Krav på en ordentlig begrundelse

Det er et generelt offentligretligt princip, at en afgørelse skal være ordentligt begrundet for at være gyldig. Kravet om en ordentlig begrundelse er også lovfæstet i forvaltningslovens §§ 22 og…
Miljø
21. februar 2019

Høringssvar mod større anlægsprojekter

I forbindelse med større anlægsprojekter, så som anlæg af nye veje, vindmøller og biogasanlæg mv., vil der ofte være en del modstand mod projektet blandt naboerne og det omkringliggende lokalsamfund.…