Advokathvervet
28. februar 2019

Bliver offentlige myndigheder bedømt mildere ved domstolene?

At repræsentere private (virksomheder og borgere) mod offentlige myndigheder Jeg har for nylig modtaget en retsbog med en domstolsafgørelse i en sag, hvor jeg repræsenterer private mod en offentlig myndighed....
EnergiOffentlig ret
22. februar 2019

Krav på en ordentlig begrundelse

En mangelfuld begrundelse kan føre til en ophævet afgørelse Det er et generelt offentligretligt princip, at en afgørelse skal være ordentligt begrundet for at være gyldig. Kravet om en ordentlig...
Miljø
21. februar 2019

Høringssvar mod større anlægsprojekter

Hvad der kan forhindre større anlægsprojekter I forbindelse med større anlægsprojekter, så som anlæg af nye veje, vindmøller og biogasanlæg mv., vil der ofte være en del modstand mod projektet...