Skip to main content

VVM- og SMV-reglerne

By Miljø
VVM og SMV-reglerne findes bl.a. i miljøvurderingsloven og implementerer EU-direktiver om henholdsvis miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-direktivet, Vurdering af Virkninger på Miljøet) og miljøvurdering af planer og programmer (SMV-direktivet, Strategisk…
Read More

Naboret

By Miljø
Hvad skal man acceptere som nabo? I et villakvarter eller som nabo til store infrastrukturprojekter? Almindelige naboretlige regler Medmindre der gælder særlige regler for et bestemt forhold, f.eks. i plan-…
Read More