Skip to main content

Et regelstop? Inspiration fra skattestoppet

Der er både mange modstandere og mange fortalere for det tidligere skattestop.

Man kan helt sikkert komme med mange indvendinger om, at et skattestop i længden kan blive for rigidt og forhindre indførelsen af fornuftige skatte- og afgiftsmæssige incitamenter mv. Men den grundlæggende idé i skattestoppet – at man ikke bare kan blive ved med at fylde på – er god.

Oprydning er en overvældende opgave

I årevis er der blevet talt om overregulering af vel hver eneste regering. Og man skal ikke have været selvstændig erhvervsdrivende eller have haft et hvilket som helst lønarbejde i ret lang tid, før man bliver slået af den overvældende mængde af regler, der gælder.

Statsministeren lancerede i sin nytårstale i 2021/2022 et forslag om at skrotte alle regler og begynde forfra på ældreområdet. I skrivende stund (medio april 2022) er der vist endnu ikke sket noget på området.

Mit gæt er, at opgaven er alt for overvældende. Hvor skal man starte, og hvor skal man slutte? Og hvad med den kritik, der helt sikkert vil komme fra nogen, som af en eller anden grund ”savner” en skrottet regel.

KISS-reglen (Keep it Simple, Stupid)

Ud fra KISS-reglen kan man begynde et velkendt sted inspireret af skattestoppet: Nemlig et stop for nye regler, medmindre der samtidig bliver skrottet en regel. Hvis der eksempelvis skal komme en ny regel inden for Miljøministeriets ressort, skal der samtidig findes en regel, som kan ophæves og så fremdeles.

Og nej – jeg taler naturligvis ikke for en fuldstændig deregulering af samfundet, herunder miljøområdet. Men ved at fokusere på færre og enklere regler opnår man dels, at borgerne og virksomhederne nemmere kan overholde dem. Dels at myndighederne rent faktisk selv kan overskue deres eget regelsæt og finde ud af at administrere efter det.

For de fleste mennesker er gennemsnitlige. Det gælder både virksomhedsejere og ansatte i den offentlige forvaltning. Regulering bør derfor udformes, så det ikke kun kan overskues og forstås af nogle få, men derimod af mennesker, som de er flest.