Skip to main content

Er retfærdighed og jura hinandens modsætninger?

Som advokat mødes man relativt ofte med det udsagn, at retfærdighed og jura er hinandens modsætninger.

Det er en spændende problemstilling, som der er skrevet tykke bøger om. Jeg skal ikke gøre mig klog på de nærmere retsfilosofiske finesser, men blot fremhæve følgende ud fra en praktikers synsvinkel:

Hvis man mener, at retfærdighed og jura er to forskellige ting, må det – sat på spidsen – være udtryk for, at lovgiver/politikerne enten er ligeglade med, hvordan reglerne opleves af befolkningen. Eller at lovgiver foretrækker rigide regler blot for reglernes egen skyld.

Man skal naturligvis ikke være naiv, og meget lovgivning bliver lavet i stor hast på grund af konkrete enkeltsager. Efter manges opfattelse, herunder min egen, bliver der også lavet alt for mange regler.

Når det er sagt, er det dog næppe lovgivers intention, at reglerne skal opleves som uretfærdige i den forstand, at lige forhold behandles forskelligt.

Og så når vi ind til sagens kerne:  Mange påberåber sig lighedsprincippet i retfærdighedens navn, men glemmer, at kun det lige skal behandles lige. Hvis forholdene er forskellige, skal de ikke behandles ens. Og om forholdene er ens, beror ofte på en afvejning af flere forhold. Der er en grund til, at Justitia står med en balancevægt.

Disclaimer. Dette er naturligvis ikke et forsvar for en hvilken som helst regel. Slet ikke for regler baseret på nogle få politikeres værdikrig. Pointen er i stedet, at retfærdighed og jura ikke (nødvendigvis) er hinandens modsætninger.